Habits good and bad

Windy

Vi har alle vårt, hoho!

Jeg pusser tennene for hardt. Dårlig vane.

Jeg går ikke inn i butikker med mindre jeg har konkrete planer om å kjøpe noe. God vane.

Jeg har lett for å synke sammen og få dårlig holdning hvis jeg sitter lenge foran dataskjermen. Dårlig vane.

Jeg drikker mye vann og har alltid vannflaske i veska. God vane.

Jeg bruker ordet «liksom» for mye, iblant uten engang å tenke over det. Dårlig vane.

Jeg står opp tidlig hver morgen, også når jeg ikke må, for å holde på rytmen og få mye ut av dagen. God vane.

Din tur!

– – – – –
In other words: We’ve all got them! I brush my teeth too hard. Bad habit. I don’t enter shops unless I have specific plans to buy something. Good habit. I tend to become a little hunched and get bad posture if I sit in front of the computer for a long time. Bad habit. I drink lots of water and always carry a bottle in my handbag. Good habit. I use the expression «sort of» too much, sometimes without even thinking about it. Bad habit. I get up early each morning, even when I don’t have to, to keep my rhythm and get the most out of each day. Good habit. Your turn!